admin头像

两只老虎钢琴曲谱

来源:
       

  我们小时候大多都听过一个钢琴曲,叫做两只老虎。现在小朋友们都成了大人,想要学习这个曲子了,有客整理了下两只老虎的钢琴简谱。

  从左边数起,黑的也算(单位:键) 40 42 44 40 40 42 44 40 44 45 47 44 45 47 47 49 47 45 44 40 47 49 47 45 44 40 42 35 40 42 35 40 快去数吧!

  上面开个玩笑,下面发正文:

两只老虎钢琴曲谱-学钢琴

上一篇:斥责的近义词

下一篇:欢度国庆的日记